"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie" - M. Grzegorzewska