"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie" - M. Grzegorzewska

Baza placówki

image1.jpg [1024x484]

Ośrodek w Niemieńsku jest bardzo dobrze przygotowany do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Obecne warunki umożliwiają swobodne poruszanie się uczniom niepełnosprawnym umysłowo.


(Prezentacja)

Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie, w tym poruszających się na wózkach:

- mamy zamocowane poręcze, barierki, podjazdy – na zewnątrz jak i wewnątrz budynku...

   oraz w łazienkach w szkole i w internacie.

(Galeria)

Pomieszczenia szkolne i mieszkalne są zmodernizowane i wyposażone w nowe meble i sprzęty. (Galeria)


Każda grupa ma swoją świetlicę, łazienkę i sypialnie.

W internacie dzieci mogą korzystać z  kuchni do zajęć z gospodarstwa domowego (pomieszczenia kuchenne są wyposażone w lodówki, kuchenki elektryczne, urządzenia AGD).

Łazienki wyposażone są w pralki automatyczne.

tablica.jpg [405x289]

Placówka posiada szereg gabinetów specjalistycznych i pracowni, w których na co dzień odbywają się różnorodne zajęcia. Są to :

- pracownia gospodarstwa domowego,

- pracownia techniczna,

- pracownia ceramiczna,

- pracownia multimedialna (internetowe centrum informacji multimedialnej),

- Sala Doświadczania Świata,

- pracownia terapii słuchowej metodą Tomatisa,

- pracownia Integracji Sensorycznej,

- gabinet do zajęć korekcyjnych wad postawy,

- gabinet do zajęć korygujących wady mowy,

- gabinety do rewalidacji indywidualnej,

- bibliotekę,

- gabinet pedagoga i logopedy,

- gabinet psychologa,

- gabinet pomocy przedlekarskiej (pielęgniarski)

(Galeria)

oraz:

- salę rekreacyjną do zajęć z wychowania fizycznego (pełne wyposażenie w sprzęt sportowy, tj. lekkoatletyczny, do piłki nożnej, gimnastyki), 

- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę: siatkową, koszykową i ręczną

- boisko do piłki nożnej z bieżnią okólną i skocznią w dal oraz odcinek biegowy 60m,

- plac zabaw wyposażony w elementy do zabaw i rekreacji oraz „sieć pajęczą – urządzenie wspinaczkowe”.

(Galeria)


fotka_10.jpg [300x117]

Baza Ośrodka oraz warunki mieszkalne są specjalnie dostosowane do pracy z dziećmi, w tym do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Warunki lokalowe są cały czas zmieniane - staramy się z roku na rok podnosić standard oraz doposażać gabinety i klasopracownie o nowe materiały dydaktyczne, nowe meble, pomoce. 

Staramy się aby wszyscy Rodzice naszych Wychowanków i Uczniów byli zadowoleni z pobytu swoich dzieci w naszym Zamku.