"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie" - M. Grzegorzewska

Pozyskane środki pozabudżetowe i udział środków własnych

Przedstawiamy informację o pozyskanych środkach pozabudżetowych za lata 2002 - 2011, które przyczyniły się do podniesienia wartości bazy dydaktycznej placówki w Niemieńsku, a tym samym jakości kształcenia. Dane dotyczą przystosowania placówki dla potrzeb niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, jej modernizacji, powstania nowych pracowni, wyposażenia i doposażenia w sprzęty dydaktyczne i rehabilitacyjne oraz poszerzenia infrastruktury o między innymi plac zabaw i rekreacji, a także boisko do gier zespołowych ze sztuczna nawierzchnią. 

Łączna wartość środków wynosi: 1.532.902,38 zł, w tym udział środków budżetowych (przekazane przez Powiat Choszczeński) - 198.847,25 zł. Pozyskane środki pozabudżetowa to kwota 

Więcej szczegółów w Informacji o pozyskanych środkach pozabudżetowych i udziale środków własnych w latach 2002 - 2011