"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie" - M. Grzegorzewska

Stowarzyszenie ZAMEK DZIECIOM zaprasza!

Miło nam Państwa poinformować,że w naszym Ośrodku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku „Zamek Dzieciom”.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc naszemu Stowarzyszeniu! 

Głównym celem nowo powstałego Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku.... Działając w Stowarzyszeniu będziemy chcieli wesprzeć Ośrodek - chcemy pomagać naszym wychowankom (np. poprzez organizację dodatkowych zajęć, dzięki którym dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje,uzdolnienia), chcemy pozyskiwać fundusze od sponsorów, działać na rzecz poszerzania i unowocześniania bazy placówki - tak aby warunki nauki i zabawy naszych Milusińskich poprawiły się jeszcze bardziej... 

Mamy nadzieję, że nawiążemy współpracę z innymi zagranicznymi i krajowymi organizacjami, które także pracują z dziećmi i młodzieżą...poprzez swoją pracę chcemy pomóc naszemu Ośrodkowi we wdrażaniu najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych...w planowaniu swojej pracy nie zapominamy o Rodzicach naszych dzieci - dzięki pracy Stowarzyszenia będziemy jako Ośrodek mogli zaoferować większą pomoc w kształceniu i wychowaniu dzieci a także będziemy chcieli zaproponować Rodzicom i Opiekunom poznanie nowych form pracy z dzieckiem....mamy nadzieję, że taka forma pomocy będzie przydatna w trudnym, codziennym procesie wychowywania dziecka.

Mamy mnóstwo pomysłów, mnóstwo zapału do pracy!

Wierzymy, że dzięki pracy Stowarzyszenia nasz Zamek będzie miał do zaoferowania jeszcze więcej dla wszystkich dzieci, które się u nas uczą, mieszkają, żyją...

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o naszych planach i pomysłach - zapraszamy do zapoznania się z Statutem Stowarzyszenia...

Od dnia dzisiejszego na stronie naszego Ośrodka pojawia się zakładka poświęcona pracy Stowarzyszenia, tam też znajdziecie Państwo dokumenty związane z pracą Stowarzyszenia oraz dokumenty i informacje, dzięki którym możecie Państwo dołączyć do nas, aby wspierać nasz Ośrodek.

Gdybyście chcieli Państwo wesprzeć finansowo działalność naszego Stowarzyszenia - bardzo prosimy o wpłaty na konto:

Każde najmniejsze wsparcie przyjmiemy z wdzięcznością! 

Z wdzięcznością przyjmiemy każdą formę pomocy!

Pamiętajcie Państwo:

Pracujemy dla dzieci - "Zamek Dzieciom", jesteśmy przyjaciółmi i szukamy nowych Przyjaciół - "Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku".

Zapraszamy!